ஒரு பார்வை

May 28, 2007

இடப்பெயர்வு

Filed under: Uncategorized — CAPitalZ @ 9:02 am

இடப்பெயர்வு வழமையான விடயமாகிப்போனது, தமிழன் வாழ்வில்.

நானும் இடம்பெயர்ந்துவிட்டேன், புதிய வலைப்பதிவிற்கு.

புதிய வலைப்பதிவு முகவரி: http://1paarvai.adadaa.com/

உங்கள் வரவிற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

Advertisements

Blog at WordPress.com.