ஒரு பார்வை

September 13, 2006

தேன்கூடு – ஏன் என்னை தடைசெய்தாய்? – 03

Filed under: Tamil Nadu,War of Tamil Eelam — CAPitalZ @ 10:27 pm

எனது ஒரு பார்வை பதிவை தடை செய்ததன் காரணத்தை இறுதியாக சொல்லி விட்டார்கள் தேன்கூடு தள ஆளுநர்கள். முப்பது நாட்கள் கடந்த பின் தான் எனக்கே தெரிகிறது என்ன காரணம் என்று. யாரோ நான் துவேசத்தை ஊட்டுகிறேன் என்று கோள்மூட்டி இருக்கிறார்கள். உடனே அவர்கள் என் பதிவை வந்து பார்வையிடாமல், எனக்கும் அறிவிக்காமல் தடை செய்து விட்டார்கள். வேடிக்கை என்னவென்றால் தேன்கூடு தள ஆளுநர்களுக்கு [சிலருக்கோ (அ) பலருக்கோ] தமிழ் தெரியாத காரணத்தால் தானாம் இவ்வளவு தாமதமாக காரணத்தை எனக்கு சொன்னார்களாம். அது என்னமோ இருக்கட்டும்.இப்போது எனது புதிய பதிவான ஒரு பத்திரம் என்னும் தளத்தை அவர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கும்படி கேட்டிருந்தேன். பல நாட்களின் பின் நானாகவே கண்டறிந்தேன் அது நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை. அது ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று கேட்டதற்கு இந்த பதிவு ஆங்கிலத்தில் எழுதுவீர்களா (அ) தமிழில் எழுதுவீர்களா என்று கேட்டு விட்டிருந்தார்கள். அப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதவதாக இருந்தால் பதிவை வெறும் பட்டியலில் சேர்க்கலாம், [இடுகைகள் புதிப்பக்கப்படாது] என்று சொல்லி இருந்தார்கள்.

இந்த மடலுக்கும், அவர்களது முந்திய மடலான எனது ஒரு பார்வை பதிவை தடை செய்ததன் நோக்கத்தை கூறிய மடலுக்கும் சேர்த்து நான் எழுதிய பதில் மடலை கீழே கொடுக்கிறேன். [ஆங்கிலத்தில் போட்டுட்டேன் என்று தடை செய்து விட்டாலும் விடுவார்களோ? 😦 ]

 

_____
CAPital

 

Dear Thenkoodu Team,

If you cannot add my blog to the automatic aggregation, since my blog [would] contain English articles, then please do add my blog in your blog directory. I honestly do not know which category to recommend you to list my blog under. So please do so at your choice.

That’s being said aside, as you acknowledge that I sent you a second email dated August 6th I also sent numerous notes at the place where my blog said “Deferred” in you web page. It is where I found out my blog was “Deferred” under “கட்டளையகம்“. So it may not be technically emails sent from my email account to yours, but I did sent an email from my email account as well as numerous “notes” from your website.

On your email dated September 03rd you have mentioned “As we have informed earlier in our mail (dated 13th), your blog received complaints on the category such as promoting hate.” I would like to point out that in your email dated 13th you did not mention anything about that you received complaints and that is why its being deferred. I am also attaching your email in Annex I [bloggers: please see at the bottom of my first post for the email at தேன்கூடு – ஏன் என்னை தடைசெய்தாய்? ]

Moreover, the fact that I had to find out myself that my blog is being “deferred”, and no proper response was given by your team led me to the posts which I did. Even that I first did my complaint posts on my blog only, hoping that when your team tries to “evaluate” my blog, they will read it right away. But days seems to pass and I did not get any responses. It is in your mail dated Sep 03, which came 30 days after I found out that my blog is being deferred, that I came to know NOT all of you know Tamil. Even now, I do not know when exactly my blog was deferred.

So I am wondering, just because someone complained, you deferred my blog, not even dropping a note to my email and did not give a proper explanation even after I inquired about while you were not able to understand Tamil! A “Tamil Blogs Portal” deferred my blog without even reading it. I’m sorry but I’m sensing something fishy here.

Just a note, that I did not get any email from you that my blog ஒரு பத்திரம் is rejected. This is also I had to find out [by] myself. The reason for rejection was stated on your website as follows:

“(Rejected)
Status Msg: As per our policy, we do not include blogs primarily written for the organizations. Contact us if our understanding is wrong. – Support Staff.
You may contact us with details if required”

It is for this string of email communication that I’m writing this email. Again, I am totally lost when did “Tamil Eelam” become an “organization”. If you know something that I do not know, please enlighten me. Just to let you know, this blog has been approved my Thamizmanam and Tamilblogs.

Anyhow, I would recommend that when you defer someone else blog next time [or mine for that matter], please let the owner know and give proper explanation sooner than taking 30 days.

Thank you for your email and your support.

<< பாகம் – 02

 

சேர்க்கப்பட்டது I [2006/09/14 03:33 AM GMT-5]

Sir,

We do not understand what you mean by numerous “notes” you are mentioning? and how do you send it to us? we don’t have mechanism to receive user views of the page!

The reason for delayed response in case of your blog, was already mentioned in detail in our earlier mail to you. We do not drop a blog just like that. We received consistent emails about your blog questioning your blogs primary motive.

We give our reason in case of rejection which you can see from the user control panel page only. We do not send mails. This is our practice. However, we will consider your suggestion.

The time we reviewed all your posts were categorized as “LTTE”.

Regards,
Thenkoodu Portal Support.

2 Comments »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: